Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 50,000,000đ
Hệ số:

Hướng dẫn :
Ví dụ mua 100.000đ  Với Hệ số 55
100.000 x 55 = 5500000 xu

Nên mua bằng thẻ zing để được tặng thêm 4%

Mô tả

Hướng dẫn :

- Chọn mục Mua xu rồi chọn sever cần mua,Tên nhân vật .Sau đó vào game giao dịch
Cú pháp để giao dịch được sv6 (Tone) và sv7 (Sanzu)
Soạn: VNN G7 NAP1 TONE-tên tài khoản gửi 9029 (phí 1000đ sim ) - sv6

Soạn: VNN G7 NAP1 SZ-tên tài khoản gửi 9029 (phí 1000đ sim ) - sv7

Vị trí

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken botgiaoxu Tone 8 [ONLINE]
Shuriken botgiaoxu Tone 8 [ONLINE]
Kunai botgiaoxu Tone 8 [OFFLINE]
Katana botgiaoxu Tone 8 [ONLINE]
Tone botgiaoxu Tone 8 [ONLINE]
Sanzu botnsoxu Tone 8 [ONLINE]